Algemene Voorwaarden – Ergotherapie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij een behandelovereenkomst ergotherapie met ErgoMind.

 1. Aanmelden en afspraken.

Ergotherapie bij ErgoMind is direct toegankelijk, dit betekent dat u zonder verwijzing van een huisarts of medisch specialist in aanmerking kan komen voor ergotherapie. Als u geen verwijzing heeft is de ergotherapeut verplicht een korte screening te doen en de uitslag hiervan te delen met uw huisarts.

Na aanmelding voor ergotherapie wordt er een intakegesprek gepland van gemiddeld 60 minuten. Dit gesprek vindt in overleg met u plaats op de behandel locatie Spaarndammerstraat 73 H, 1013TB te Amsterdam, bij u thuis of via videobellen.

Wanneer u onverhoopt een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren te melden. Dit kan telefonisch of via de mail. Wanneer u een gemaakte afspraak heeft afgezegd neemt u zelf contact op voor het maken van een nieuwe afspraak.

 1. Privacy

Vanaf het moment van aanmelding wordt er een dossier aangemaakt. De dossiervorming is gebonden aan de wettelijke regels. Bekijk de Privacyverklaring voor uitgebreide informatie hoe er wordt omgegaan met uw gegevens en de bescherming daarvan.

Ergotherapeuten zijn gebonden aan wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er alleen informatie wordt uitgewisseld met andere zorgverleners wanneer deze direct betrokken zijn bij uw behandeling en u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 1. Bereikbaarheid

ErgoMind is bereikbaar tussen 8:30 en 17:30 op het telefoonnummer (+31) 20 24 80 200 door te bellen of een WhatsApp te sturen. U kunt ten alle tijden een mail sturen naar info@ergomind.nl. Er wordt zo spoedig mogelijk op uw bericht gereageerd.

 1. Vergoeding

Er wordt 10 uur ergotherapie vanuit uw basisverzekering vergoed. De behandeling wordt rechtsreeks bij uw zorgverzekering gedeclareerd. De kosten die bij uw zorgverzekering in rekening worden gebracht komen ten laste van het verplichte eigen risico als uw eigen risico nog niet gebruikt is.

Wanneer u de kosten zelf betaald geleden de volgenden tarieven:

Behandeling ergotherapie per kwartier          22,00 euro

Aan-huis-toeslag                                             35 euro

 1. Compliment, tip of klacht

ErgoMind doet er alles aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen en kwalitatief goede zorg te bieden. Hierbij zijn complimenten en tips erg behulpzaam. Dit kan direct bij de behandelaar of via de klanttevredenheidenquête. U kunt ErgoMind ook behoordelen via zorgkaart Nederland. Door uw ervaring te delen kan je anderen helpen de juiste zorg te vinden.

Als u een klacht heeft kunt u het volgende doen:

Als u niet tevreden bent over de behandeling van de ergotherapeut meldt u dit in eerste instantie schriftelijk of per mail aan de betreffende behandelaar. De ergotherapeut zal met u het gesprek aangaan en kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden.  Wanneer dit niet lukt of er is een goede reden dat u dat gesprek wilt vermijden kunt u contact opnemen met Klachten Loket Paramedici. ErgoMind is aangesloten bij dit klachtenloket.

Klachtencommissie Paramedici
Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Tel: 033-4216189

Algemene Voorwaarden – Coaching

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij een re-integratie of loopbaan coaching traject door ErgoMind.

 1. Aanmelding en afspraken

Na aanmelding voor re-integratie of loopbaan coaching wordt er een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek gepland van ongeveer 45 minuten. Dit gesprek vindt in overleg met u plaats op de locatie Spaarndammerstraat 73 H, 1013TB te Amsterdam of via videobellen.

Wanneer u onverhoopt een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren te melden. Dit kan telefonisch of via mail. Wanneer u een gemaakte afspraak heeft afgezegd neemt u zelf contact op voor het maken van een nieuwe afspraak.

 1. Privacy

De door u gedeelde vertrouwelijke informatie zal niet met derden worden gedeeld. Inhoudelijke of procesmatige informatie voor uw werkgever of bedrijfsarts over het coachtraject wordt enkel na aanvraag en met toestemming van u gedeeld. Bekijk de Privacyverklaring voor uitgebreide informatie hoe er wordt omgegaan met uw gegevens en de bescherming daarvan.

 1. Coachtraject

Het met ErgoMind – Coaching besproken coachtraject is een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting, waarbij de coach gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen, van de coach verlangd kan worden.

 1. Offerte en betaling

Na het kennismakingsgesprek wordt er een offerte voor het coachtraject naar u verstuurd. Deze offerte is vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig tenzij anders aangegeven. De offerte is gebaseerd op de informatie bekend bij de coach. U dient schriftelijk akkoord te geven op de offerte alvorens het traject wordt ingepland. Alle prijzen op de offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 1. Annulering of beëindiging van begeleidings-of coachingstraject.

ErgoMind heeft het recht om zonder opgave van reden een begeleidings-of coaching traject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag

U heeft het recht deelname aan het begeleidings-of coaching traject te annuleren indien dit 48 uur van tevoren is. Dit kan schriftelijk per mail.

 1. Compliment, tip of klacht

ErgoMind doet er alles aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen en kwalitatief goede begeleiding te bieden. Hierbij zijn complimenten en tips erg behulpzaam. Dit kan direct bij de coach of via de klanttevredenheidenquête.