Over ergotherapie

Een ergotherapeut helpt mensen die door fysieke en/of mentale klachten moeite hebben met activiteiten in het dagelijks leven. Klachten als (chronische) pijn, vermoeidheid en overmatige stress kunnen je leven echt ontregelen. Dergelijke klachten worden vaak veroorzaakt door ziekte, burnout of een ongeval en kunnen ervoor zorgen dat je niet het leven kunt leiden zoals je dat zou willen. Denk bijvoorbeeld aan belemmeringen op het werk, in het sociale leven en vrije tijd. Ergotherapie is erop gericht mensen te helpen deze dagelijkse activiteiten weer op te pakken. 

Over ergotherapie

Onze werkwijze voor ergotherapie

Tijdens een intakegesprek doen we een screening om te kijken waarmee wij jou kunnen helpen. We maken kennis en samen brengen we jouw doelen op het gebied van vrije tijd, werken en wonen in kaart. Vervolgens sturen we een kort verslag hiervan naar jouw huisarts.

Aan de hand van gesprekken, oefeningen en huiswerk werken we aan jouw persoonlijke thema’s en doelen. Hierbij zijn jouw ervaringen en doelen de leidraad.

Tijdens een behandeling komen thema’s aan bod als: psycho-educatie, het herkennen en uiten van eigen wensen en behoeftes, opbouw van activiteiten, energieverdeling, ontspanning, inzicht in herstellende factoren, re-integratie en zo nodig werkplek- en hulpmiddelenadvies. Indien nodig komen we ook langs bij je thuis of op het werk.

We evalueren tijdens en aan het einde van de ergotherapiebehandeling je voortgang en bepalen samen of er nabehandeling nodig is. Het verslag van jouw voortgang wordt met jou en je verwijzer (vaak de huisarts) gedeeld.

Het ergotherapie-traject is maatwerk dus kan verschillen in duur maar duurt doorgaans tussen de 3 tot 6 maanden.

Ergotherapie zit in het basispakket van de zorgverzekeraars. Er wordt 10 uur ergotherapie per jaar vergoed.

Ben jij op zoek naar een nieuwe balans in jouw dagelijks leven omdat je door ziekte, burn-out of een ongeval moeite hebt de draad weer op te pakken? Maak dan een afspraak met ons. Samen kunnen we echt stappen maken!

Maak een afspraak